کرامت انسانی در عرصه کار
43 بازدید
محل نشر: فرهنگ جهاد، ش 11، قم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی